Co-sponsor

Betingelser

Denne aftale, er en bindende kontrakt mellem den forening du repræsenterer og Co-Sponsor.

Co-Sponsor er som partnervirksomhed (bindeled) berettiget til at regulere din adgang og brug til Co-Sponsors platform.

Aftalen er gældende og træder i kraft, når du accepterer de givende vilkår, som er omtalt nedenfor. Derimod, hvis du ikke er enig i alle betingelser og vilkår, skal du ikke benytte Co-Sponsors platform til din forening, og derved ikke acceptere vilkårene.

Samtidig garanterer og erklærer, at du er i retsmæssig stand til at indgå kontrakter. Derigennem skal du som forening, der er på vej ind i denne platform, være i juridisk bemyndigelse til at binde din forening. Dertil skal en privatperson, som vil støtte en forening, være opmærksom på at Co-Sponsor gemmer cookies i mindst 31536000 sekunder, så platformen fungerer hurtigt for dem.

1. Licens til platformen

1.1

Co-Sponsor forbeholder sig alle rettigheder og bevågenhed i vores platform. Derigennem giver Co-Sponsor dig begrænset og speciel-eksklusiv licens til at få adgang til Co-Sponsors sponsorplatform, hvor det forudsætter, at du overholder alle vilkår og betingelser i kompromiset mellem dig og Co-Sponsor.

1.2

Ved oprettelse af en Co-Sponsor-brugerkonto forsikrer du, at alle oplysninger, du giver, er fuldstændige, sande og præcise, samtidig med du vil holde oplysningerne opdateret. Dertil accepterer du utvetydigt, at du ikke vil oprette en konto på vegne af nogen andre end din forening. Dertil kan privatpersoner benytter platformen frit, og støtte der hvor de følger sig relateret. Husk Co-Sponsor gemmer en cookie på din terminal.

1.3

I brugen af Co-Sponsors platform, accepterer du ikke at deltage i aktiviteter, der er forbudt, såsom:
 • Indsende eller dele indhold
 • Udøvelse af aktiviteter der indebærer overførelse af uopfordrede beskeder
 • At deltage i oplysningsgivne aktiviteter
 • Overvåge eller kopiere brugeroplysninger
 • Forstyrre den korrekte bearbejdning af Co-Sponsors platform
 • Adskillelse eller på anden måde forsøger at få kildekoden til Co-Sponsors platform

1.4

I henvendelse til Co-Sponsor omkring forpligtende eller uforpligtende interesse, forbeholder Co-Sponsor sig rettighed til, at sætte dit logo ind under ”Andre foreninger har allerede vist interesse”. Det skal nævnes at foreningens interesse stadig er uforpligtende indtil anden aftale eller kontrakt er indgået.

1.5

Som bruger der benytter Co-Sponsors platform acceptere du samtidig brugen af oplysninger fra din Facebook konti. Hvilke oplysninger du giver ud til Co-Sponsor og deres samarbejdspartner fremgår af din acceptering af Co-Sponsors app på Facebook. Appet fungere for at sammenkoble og forbinde dig og Co-Sponsor. Navnet på appen er følgende: Co-Sponsor

Udover Co-Sponsors betingelser og vilkår acceptere du samtidig Facebooks egne, hvilket du har accepteret ved oprette en brugerkonti hos dem.

2. Valg af sponsorat

2.1

Efter oprettelse af en forening, vil du blive præsenteret for en eller flere mulige sponsorer. Sponsorerne og deres fordele er bestemt ud fra Co-Sponsors demografiske fordelinger og vurderinger, samt en begrænsning af hvor mange foreninger, der allerede benytter sponsoratet.

2.2

Dertil accepterer du, at alle oplysninger du giver til Co-Sponsor om foreningen, kan offentliggøres i en samlet og ikke-personlig identificerbar måde. Samtidig accepterer du, at dine givne oplysninger på platformen, kan udsendes til de valgte sponsorater. Dette er med til at lette den salgsfremmende aktivitet og transmitterer sponsorfordele.

3. Forbindelse med Facebook, og andre social medier

3.1

Der er mulighed for at linke din brugerkonto med en gyldig Facebook-konto, forudsat at du accepterer de vilkår og betingelser, som Facebook selv udsteder for sammenkædning ved at klikke ”tillad”, når du bliver bedt om det af Facebook. Hvis du har tilladt sammenkædningen mellem Co-Sponsors platform og Facebook, kan de to systemer interagere sammen, og derved giver du Co-Sponsors platform lov til, at offentliggøre opdateringer på din Facebook ”timeline” eller din forenings Facebook-gruppes ”timeline”. Dertil giver du tilladelse til at følge din timelines oplagsadfærd i forhold til ”Synes godt om” og ”Delings” aktivitet.

Hvis du vælger at linke din Co-Sponsor foreningskonto til en given Facebook-konto, giver du Co-Sponsors platform kontaktoplysninger og dit profilbillede fra Facebook. Disse oplysninger bliver tilgængelige for dine valgte sponsorer og Co-Sponsor. Dertil accepterer du, at Co-Sponsor ikke er ansvarlig for indhold på en given timeline, så snart det er postet på Facebook. Samtidig, hvis du vælger at sammenkoble disse, skal du respektere samt overholde Facebook betingelser, og alle gældende love og betingelser gennem denne interaktion.

3.2

Ved at engagere din forening i salgsfremmende aktiviteter for en eller flere selvvalgte sponsorer. Hvis det omfattes at levere indhold på Facebook, accepterer du, at du skal læse en online vilkårsbeskrivelse af indhold, for en salgsfremmende promotion, for hver indgået sponsor-deal. Dertil kan det nævnes, hvis en given sponsor vil benytte andre sociale medier, såsom Twitter, Google Plus eller Instagram, skal dette indgå i den online vilkårsbeskrivelse for hver sponsor-deal, der skal accepteres af den givende forening.

4. Virksomhedspartner

4.1

Platformen hos Co-Sponsor giver virksomheder mulighed for at oprette en virksomhedspartnerkonto, og vil derved have del i platformen sponsorer for foreningerne (Co-Sponsor virksomhedspartner). Ved at iværksætte en partneraftale med Co-Sponsor, vil du, som virksomhed, få lov til at tilbyde sponsorfordele til foreningerne, som kan indbefatte (dog ikke begrænset til) rabatter, kuponer og pengesponsorater til Co-Sponsors tøjaftaler.

Disse sponsorfordele til foreninger bliver givet gennem salgsfremmende aktiviteter. De salgsfremmende handlinger kan omfatte (ikke begrænset til), at besøge et websted, ”Synes godt om” handlinger til en Facebook (som alternativ kan Instagram, Google Plus og Twitter også anvendes) status, billede eller video, samtidig kan der tilføjes andre målingsparametre, som bliver defineret i en specifik aftale mellem Co-Sponsor og dig som virksomhed.

4.2

For at blive virksomhedspartner i Co-Sponsor, skal du forud for oprettelsen af virksomhedspartnerkontoen, blive enige om en aftale om at blive virksomhedspartner. Co-Sponsor angiver de oprindelige betingelser for at være en Co-Sponsor virksomhedspartner. Disse betingelser om partnerskabet vil sammen danne grundpillen i den samlede aftale.

4.3

En hver virksomhedspartner kan tilbyde sponsorfordele til en eller flere foreninger ved at indebære et sæt af salgsfremmende aktiviteter, som foreninger, der vælger sponsoratprogrammet, skal udføre for at modtage den givende ydelse.

4.4

Co-Sponsors platform giver foreninger mulighed for at engagere sig i aktiviteter, for at fremme virksomhedsprodukter, slogans, generelt hvad de forskellige virksomheder der har indgået partneraftale. Derigennem får foreningen sponsorfordele i bytte.

5. Sponsorfordele

5.1

Ved valg af sponsorprogram, kan din forening være berettiget til at modtage sponsorstøtte til din forenings deltagelse i givende salgsfremmende aktiviteter. Sponsoreringsydelser, som er optjent af foreningen, kan kun indfries til foreningens leder (Den person, som har lovmæssigt ret til oprette foreningen i Co-Sponsors platform). Alle fordelene ved sponsoratet er underlagt de vilkår og betingelser, der er indgået mellem hver virksomhedspartner. Dertil må sponsoreringsfordelene ikke sælges, byttes eller på anden måde overføres.

6. Ejerskab

6.1

Du anerkender, at Co-Sponsors platform kan være beskyttet af ophavsret, varemærker, patenter eller andre immaterielle rettigheder, som enten er bohavet af Co-Sponsor eller som bruges med tilladelse. Du er velkommen til downloade eller udskrive dele af platformen, forudsat at du kun benytter det til din egen personlige disposition. Alle varemærker der anvendes i platformen, tilhører den givne virksomhed, og bruges kun med tilladelse.

6.2

Ved opsigelse af en given forenings- eller virksomhedsaftale, står Co-Sponsor med retten til at fjerne eller slette de givne brugerdata for platformen.

7. Ansvarsbegrænsning

7.1

Co-Sponsor yder ingen form for erstatning, eller står til regnskab for den gæld en eventuel virksomhed mangler at betale - Co-Sponsor videreformidler kun sponsoraterne, når de givende handlinger er udført tilfredsstillende.

7.2

Anordningerne i dette afsnit finder anvendelse i videste omfang, de overholder gældende lov. Hver Co-Sponsor eller Co-Sponsors virksomhedspartnere er under nogen omstændigheder erstatningsansvarlige for særlige, hændelige eller indirekte skader eller følgeskader, som opstår som følge af brug af eller manglende evne til at bruge den givende ydelse. Ifald der ikke foreligger forsætligt misbrug eller grov uagtsomhed, inddæmmer Co-Sponsor og Co-Sponsors virksomhedspartnere forpligtelse til den værdi, som der tilskrevet en enkelte forening pr. ”sponsor-deal”.

8. Varighed og ophør af givet aftaleforhold

8.1

Denne aftale er gældende fra oprettelsesdatoen og vil forblive gældende, indtil den opsiges af dig eller Co-Sponsor. Du kan til hver en tid slette din konto i platformens system. Co-Sponsor forbeholder sig ret til at suspendere din konto på ethvert tidspunkt.

8.2

Denne suspendering kan ske via uautoriseret - eller mistanke om uautoriseret brug af Co-Sponsors platform, som er i strid med denne aftale.

9. Beskeder til din forening eller virksomhed

9.1

Alle meddelelser fra Co-Sponsor gives i henhold til denne aftale. Disse meddelelser er skriftlige og anses som givet, når de leveret. Det er dit ansvar at holde dine kontaktoplysninger til din Co-Sponsor konto opdateret så du er sikker på de er aktive.

9.2

Alle meddelelser fra Co-Sponsor gives i henhold til denne aftale. Disse meddelelser er skriftlige og anses som givet, når de leveret. Det er dit ansvar at holde dine kontaktoplysninger til din Co-Sponsor konto opdateret så du er sikker på de er aktive.

Informationen kan indeholde følgende:

 • Oplysninger om opdateringer og nye tiltag på Co-Sponsors platform
 • Sponsorater – nye, godkendte og afviste.
 • Sponsorater, som Co-Sponsor mener passer til din forening
 • Månedlige nyheder
 • Rapporter
 • Informationer fra partnere

10. Beskeder fra dig

10.1

En meddelelse anses som modtaget, når den ligger i vores e-post indbakke, eller er os i hånde.

11. Gældende lov

11.1

Denne aftale mellem Co-Sponsor og dig, som forening eller virksomhed, reguleres, fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark.

12. Ændringer

12.1

Denne aftale, samt eventuelle særskilte underskrevne dokumenter ved begge parter, som specifikt refererer til de vilkår og betingelser, der udgør hele forståelsen mellem parterne med forbehold til Co-Sponsors platform, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem de givende parter.

12.2

Co-Sponsor forbeholder sig ret til foretage ændringer i denne aftale, som vil afspejle sig i platformen, hvorved alle parter - ændringerne berører - vil få besked. I tilfældet af at du ikke kan acceptere sådanne ændringer, kan du ikke forsætte som bruger af Co-Sponsors platform.

13. Aftaleindgåelse

13.1

Ved indgåelse af denne aftale, garanterer du, at du har embede til at binde din virksomhed eller forening til de givende vilkår og betingelser i Co-Sponsors platform. Hvis du ikke er i embede til indgåelse af aftale på platformen, står du for personlig hæftelse for de forpligtelser, der er sat i denne aftale.

13.2

Ved at klikke ”Jeg accepterer Co-Sponsors vilkår og betingelser”, accepterer du, at du har læst og forstår vilkårene i denne aftale, samt at du accepterer, at du er bundet af dem.